Back to news and events

מכתב מנכ”ל אבוג’ן לבעלי המניות

אל משקיעי אבוג’ן,

מטרת מכתב זה היא להעניק פרספקטיבה להישגיה ולהתקדמותה של אבוג’ן במהלך השנים האחרונות באמצעות הצגת אסטרטגיה ותוכנית עבודה כוללת על האופן בו אנו מתכננים למנף את היתרון התחרותי שלנו – הפלטפורמה המיחשובית לחיזוי ביולוגי (CPB) – למתן מענה לצרכי שוק משמעותיים ומגוונים וליצירת ערך משמעותי עבור בעלי המניות.

כפי שציבור המשקיעים, שכבר נמצא עמנו לאורך זמן, יודע, עד הנפקת החברה בארה”ב ב-2013, עיקר המאמצים של אבוג’ן התמקדו בקידום תוכניות גילוי גנים ארוכות טווח לשיפור תכונות זרעים לגידולי שדה, בשיתופי פעולה עם חברות זרעים מובילות בעולם וכן בפיתוח, הרחבה ושיפור פלטפורמת ה- CPB. שיתופי פעולה אלו הובילו לכך שמעל ל-1000 גנים שהתגלו על ידי אבוג’ן הועברו לשותפותנו תחת הסכמים שכוללים אבני דרך ותמלוגים, וכן לביסוס ולהכרה נרחבת בתעשייה כי לפלטפורמת ה- CPB הייחודית של אבוג’ן יכולת חיזוי וגילוי עוצמתית ורחבת יישום.

בתקופה שלאחר ההנפקה, בזמן שתעשיית החקלאות התמקדה במיזוגים ורכישות, אבוג’ן המשיכה להשקיע ולהרחיב את יכולותיה הטכנולוגיות, כולל שילובן של טכנולוגיות התומכות בפיתוח מוצרים בשלבים מתקדמים יותר. בנוסף הרחבנו באופן משמעותי את מספר השווקים והמוצרים בעולם החקלאות אליהם אנו פונים, כגון אג-כימיה ואג-ביולוגיה. בכל תחום פעילות הגברנו את הדגש על פעילויות הממוקדות במוצרים שזמן הגעתם לשוק קצר יותר, הן בשיתופי הפעולה והן בתוכניות פיתוח מוצר פנימיות. בכל התחומים החדשים אליהם התרחבנו, היכולות הייחודיות של פלטפורמת ה- CPB אפשרו לנו להציג בפרק זמן קצר התקדמות משמעותית בהתמודדות עם חסמים מרכזיים בפיתוח הדור הבא של מוצרים.

כל הפעילויות הללו הובילו לכך ששנת 2017 היתה נקודת מפנה בהתפתחות החברה, שנה שבה התחלנו לראות את פירות המאמצים שלנו מתבטאים בצנרות פיתוח מוצרים בכל אחד מתחומי הפעילות של החברה בעולם החקלאות.

בכדי להמשיך ולהאיץ את פעילויות הפיתוח והמסחור של החברה, אבוג’ן עברה בתחילת 2018 ארגון-מחדש לחטיבות מוכוונות פלחי-שוק: זרעים, אג-ביולוגיה ואג-כימיה, ולחברות-בת: אבופיול וביומיקה, כשפלטפורמת ה-CPB נמצאת בליבת החברה. כל אחת מהחטיבות וחברות-הבנות מתפקדת כעת תחת הובלת מנהל משלה וצוות פיתוח עסקי משלה. המטרה שלנו, דרך הארגון-מחדש, היא התחלה של בניית כל אחת מהחטיבות וחברות-הבת כיחידות עצמאיות מלאות, עם מטרות יעודיות ושווקים נבדלים, ואנו כבר רואים את יתרונות המבנה החדש בזמן שאנו מתקדמים בנחישות הן בתוכניות הפנימיות והן בשיתופי הפעולה שלנו.

על מנת להשלים את ההתקדמות אל מבנה של יחידות עצמאיות, אני מצפה שבשנת 2018 כל מנהל חטיבה או חברה-בת והצוות התומך שלו, ימשיכו לדחוף קדימה את הנכסים של החטיבה לאורך שרשרת פיתוח המוצר לקראת מסחור, ובנוסף ליצור שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בתעשייה. מבנה היחידות העצמאיות החדש יהפוך את פיתוח המוצרים ליעיל יותר, וצפוי להביא לכך שערכה של כל חטיבה יהיה ברור יותר, מאחר ולכל אחת מהחטיבות קיימות חברות מקבילות פרטיות או ציבוריות ברות השוואה.

חשוב לי להדגיש את הערך של פלטפורמת ה-CPB שמהווה את ה”מנוע” עבור צנרת הפיתוח של מוצרי החטיבות וחברות-הבת, בזמן שהן אלו האחראיות על קידום המוצרים בצנרת הפיתוח והמיסחור, כל אחת בשוק שלה. ה- CPB היא פלטפורמה טכנולוגית מתפתחת, אשר יכולות החיזוי והעוצמה שלה ממשיכות להשתפר על ידי הכנסת מידע נוסף, שיפור תמידי של מבנה בסיסי הנתונים, וכלים מחשוביים חדשים. עם השנים, כל אלה הובילו לחיזוק היתרון התחרותי של החברה שאיפשר ליזום פעילויות חדשות מתוך עמדת פתיחה משופרת. כאמור, בכל אחד מתחומי הפעילות שלנו ישנן חברות עצמאיות המתמקדות אך ורק באחד מפלחי השוק שלנו, אך כמובן ללא היתרון המוכח של הפלטפורמה הטכנולוגית שלנו ה- CPB. אנו מתכננים להמשיך ולהשקיע בפלטפורמת ה-CPB בעתיד, ולהעצים את היתרון התחרותי הטכנולוגי שלנו.

במסגרת האסטרטגיה ומפת הדרכים שתוארו, אנו שמחים לדווח על התקדמות חשובה, חוצת ארגון, במהלך השנה שחלפה, הכוללת:

חטיבת הזרעים – בהובלתו של ד”ר ארנון היימן, סמנכ”ל ומנהל כללי של חטיבת הזרעים. המיקוד העיקרי של החטיבה הוא שיפור תכונות בזרעים, לטובת שיפור יבול ועמידות לעקות סביבתיות ועמידות בפני מחלות וחרקים, באמצעות שימוש בהנדסה גנטית ולאחרונה גם בעריכה גנטית.

בתחום היבול והעקות הסביבתיות, יש לנו שיתופי פעולה ארוכי טווח עם מונסנטו, כמו גם עם מובילי תעשייה נוספים, כשמעל ל-1000 גנים הועברו לצנרת הפיתוח לתירס ולסויה של מונסנטו. בהתייחס לעמידות למחלות, בשנה החולפת ראינו התקדמות משמעותית  בשיתוף הפעולה עם מונסנטו בפוזריום ובשיתוף הפעולה עם תרביות רהן במחלת הסיגטוקה השחורה בבננות. בתחום העמידות לחרקים, יש לנו מספר תכניות פנימיות המבוססות על רעלנים חדשניים ממקור שאינו BT (Bacillus Thuringiensis), שהתקדמו לאחרונה לשלב I.

בנוסף, שילבנו טכנולוגיות של עריכה גנטית על מנת לעשות שימוש בידע הייחודי המהותי שצברנו במסגרת מאמצי גילוי התכונות בשנים קודמות. התעשייה צופה כי טכנולוגיות העריכה הגנטית ירחיבו את מגוון המוצרים המשופרים על בסיס טכנולוגיה זו ויקצרו את זמן ההגעה לשוק.

חטיבת האג-ביולוג’יקלס – בהובלתו של מר עידו דור, סמנכ”ל בכיר ומנהל כללי של חטיבת האג-ביולוג’יקלס. חטיבה זו מתמקדת בפיתוח מוצרים מבוססי חיידקים לשיפור יבול ולעמידות בפני מזיקים. שוק האג-ביולוגיקלס הינו מגזר בתוך שוק החקלאות הצומח במהירות, בסביבה רגולטורית מקלה יותר.

במהלך 2017 נכנסו לשיתוף פעולה חדש עם דופונט-פיוניר לפיתוח ביו-סטימולנטים לתירס. בנוסף, יש לנו תכניות פנימיות לביו-סטימולנטים בחיטה ותוכניות לביו-פסטיצידים עבור גידולים אחרים.

בשנים האחרונות תשתיות החטיבה חוזקו באופן משמעותי עם הכנסת טכנולוגיות פרמנטציה ופורמולציה המיועדות לפיתוח מתקדם של מוצרים. (מצגת עדכנית של החטיבה עם הסבר מקיף על פעילותה, נמצאת באתר החברה: www.evogene.com).

חטיבת האג-כימיה – בהובלתו של מר ערן קוסובר, סמנכ”ל ומנהל כללי של חטיבת האג-כימיה. חטיבה זו מתמקדת בפיתוח קוטלי עשבים וקוטלי חרקים חדשניים, תך שימוש בגישה ייחודית לכימיה מכוונת ביולוגיה. אנו רואים פוטנציאל גדול באזור הפעילות הראשוני שלנו, קוטלי עשבים, שכן לאורך עשרות שנים לא הושק קוטל עשבים בעל מנגנון פעולה חדש ואנו מאמינים שהתגליות שלנו מציגות הזדמנות בכיוון זה. אזור פעילות חדש אשר התחלנו פעילות בו בשנת 2017, קוטלי חרקים, מציג גם הוא התקדמות יפה ואנו מאמינים שיש בו פוטנציאל כלכלי ניכר.

לחטיבה זו צנרת פיתוח פנימית רחבה לקוטלי עשבים ושיתוף פעולה מתמשך עם BASF בתחום זה. בנוסף לחברה שיתוף פעולה עם כי”ל בתחום שיפור יבול.

פלטפורמת ה-CPB שלנו היא בעלת יכולת לבצע אופטימיזציה במרכיבים כימיים ידועים של קוטלי עשבים וקוטלי חרקים מסחריים לשיפור תכונותיהם ומאפשרת יצירת תוכנית פיתוח עם טווח זמן קצר יותר למוצר.

אבופיול בע”מ (חברה-בת), בהובלתו של של מר אסף דותן, מנהל כללי של אבופיול. חברה בת זו מתמקדת במסחור של זרעי קקיון לשימושים קיימים של הפקת שמן יקר ערך וייחודי זה. הישג משמעותי במהלך 2017 היתה פריצה ביכולת הקציר המכני, שהיוותה צוואר בקבוק במסחור הזרעים שלנו. ניסויי שדה נוספים עם זרעי קיקיון מזני אבופיול מתוכננים לשנת 2018 במקסיקו, ארגנטינה, ברזיל והרפובליקה הדומניקנית.

ביומיקה בע”מ (חברה-בת) בהובלתו של ד”ר אלרן חבר, מנהל כללי של ביומיקה ובהובלתו המדעית של פרופ. יהודה רינגל, מנהל מדעי ראשי, ראש מחלקת גסטרואנטרולוגיה ופתולוגיה במרכז רפואי מאיר, בישראל. חברה בת חדשה זו מתמקדת במיקרוביום האנושי ומהווה את המיזם הראשון שלנו למינוף היכולות של ה-CPB בתחום הבריאות האנושית – אנו נלהבים בנוגע לכניסה לתחום זה. פלטפרמטת ה-CPB מתוכננת באופן ייחודי כך שתוכל לבחון מספר רב מאוד של מיקרובים ובנוסף מאפשרת לביומיקה גישה לידע קודם במחקר מיקרוביום ממאמציה של חטיבת האג-ביולוגיה. בהינתן היתרון שיכולות אלו מקנות לנו, אנו מצפים לעדכן אתכם בנוגע להתקדמות של ביומיקה במהלך השנה הנוכחית.

סיכום

אני רוצה לסכם את המכתב בהכרת תודה לכל בעלי המניות שלנו על תמיכתם המתמשכת באבוג’ן. אנו מעריכים מאוד את האמון שאתם נותנים בנו ומצפים לדווח לכם על ההתקדמות שלנו במהלך השנה הקרובה.

בברכה,

עופר חביב

נשיא ומנכ”ל

 

 

 

מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה באנגלית שפורסמה בארה”ב, המחייבת מבחינת החברה.